Kom och testa RC-Laser

Vi seglar nu på torsdag 26/4 mellan 18,00-20,00

Platsen är Ålstens Båtsällskap, Grönviksvägen 9.

Välkomna