Allmänna villkor

Köp- och leveransvillkor eBåtar Group AB

2019-01-01

All handel från eBåtar Group AB följer Svenska regler och lagstiftning.
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distans- och hemförsäljningslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via denna länk: http://www.konsumentverket.se

Priser
Våra priser visas inklusive 25% moms.

Leveranser
Det är kundens/köparens ansvar att se till att den leveransadress som angivits vid beställning är korrekt. Det är också kundens/köparens ansvar att hämta ut beställda produkter i tid, samt se till att vara anträffbar vid hemleverans. Vi förbehåller oss rätten att avbryta köp. Inbetalt belopp kommer då omedelbart återbetalas till kunden/köparen.

Leveranstider
Inkomna beställningar behandlas inom 3-5 arbetsdagar med vissa undantag för semestertider, vilket vi informerar om på sidan. Leveranstiden är normalt 1-6 arbetsdagar inom Sverige. Om vi måste beställa hem saker som vi inte har i lager tar det längre tid. Vi informerar då kunden om detta.
Den leveranstid som anges på våra produktsidor är bara en uppskattning.
Du som konsument har rätt att häva ett köp om du inte godkänner nyuppskattad leveranstid.

Garantier
Funktionsgaranti gäller för våra produkter i Sverige. Garantin gäller vid fabrikationsfel och täcker inte andra fel eller för skador som orsakats av användning eller vid frakt. Fel som täcks av garantin ska meddelas till vår kundservice så snart de upptäcks och senast ett dygn efter att produkten mottagits.
Radiostyrda produkter klassas som leksaker och där lämnar vi enligt branschvillkoren funktionsgaranti. Vissa produkter har förlängd garanti på hela eller delar av produkten
Ingen garanti ges för förbrukningsvaror såsom batterier. Kunden ombesörjer och betalar returfrakten vid garantiärenden.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver tre års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Kunden ansvarar för att den returnerade varan skickas på ändamålsenligt sätt och är förpackad så att den är skyddad mot fraktskador. Reklamationer och returer skickas till oss som Företagspaket. Försändelser som måste hämtas ut (postpaket/stort brev) eller försändelser skickade mot postförskott kommer att lämnas utan åtgärd. Kunden ombesörjer och betalar returfrakten. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället. Påträffade fel på radiostyrda produkter ska meddelas till oss senast en dag efter uthämtning. Kontakta oss innan ni skickar tillbaka varorna. Reklamation gäller inte på demo/visnings exemplar om inget annat anges.

Returer
Kunden ansvarar för att den returnerade varan skickas på ändamålsenligt sätt och är förpackad så att den är skyddad mot fraktskador. Kunden ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Returer gällande garanti, eller reklamation, där fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande kommer att återsändas till kunden och en avgift på 500:- kommer att utgå för att täcka eBåtar Group’s omkostnader. Kostnaden för frakter tillkommer enligt gällande fraktpriser. Reklamationer och returer skickas till oss som Företagspaket. Försändelser som måste hämtas ut (postpaket/stort brev) eller försändelser skickade mot postförskott kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns. Påträffade fel på radiostyrda produkter ska meddelas till oss senast en dag efter uthämtning. Kontakta oss innan ni skickar tillbaka varan. Inga returer av demo/visnings eller begagnade exemplar godkänns om inget annat anges.

Ångerrätt
Privatpersoner har enligt distansavtalslagen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag man mottagit produkten. Detta gäller vid obruten förpackning. Produkten samt emballage ska återsändas i oförändrat skick från att den levererades till kund och den får inte ha varit använd eller öppnad om ångerrätten ska gälla.
Returer skickar du som privatperson till oss med bud eller Postens företagspaket med leverans till vår adress. Du som kund står för kostnaden för returfrakt. Obs! Vi hämtar ej ut från Postterminal eller Servicepoint.
Innan du returnerar en vara måste du först kontakta vår kundservice via telefon eller email.
Vi återbetalar endast konstaden för produkten och inte fraktkostnaden.

Ändringar i våra köpvillkor
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra köpvillkor.

Skadade försändelser
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till transportören, normalt på utlämningsstället vid uthämtning. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom en dag (1 dagar) från mottagandet till fraktbolaget. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten hos fraktbolaget på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skadan uppstått. Kopia på fraktbolagets skriftliga reklamation mailas till oss från kontaktsidan, varpå vi normalt skickar en ny produkt till kunden.
Vi tar inget ansvar för försvunna paket utan hänvisar till fraktbolagens kundtjänster.

Åldersgräns
För att få beställa via www.ebatar.se måste du vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

Beställning
Beställningar sker via vår webbutik www.ebatar.se, telefon, mail eller fax accepteras endast i de fall detta avtalats. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för eBåtar Group polisanmäls.

Betalningssätt
Betalning antingen med Swish eller kreditkort vid avhämtning, förskottsbetalning till Swish, bankonto, eller kreditkort/PayPal. Fraktavgift tillkommer på samtliga order utom vid avhämtning. Observera att frakten är på kundens egen risk och eBåtar Group AB inte ersätter vid skada. Ta direkt kontakt med fraktbolaget om en försändelse är skadad. Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat namn oavsett om det gäller privatperson eller företag. Vi är måna om din säkerhet. Vi hanterar inte någon kontokortsinformation, utan själva betalningen sker hos vår affärspartner PayPal som skyddar dig med en höggradig och säker krypterad anslutning.

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR).
Vi lämnar aldrig någonsin ut några uppgifter till tredje part.

SMS-utskick
Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för kommunikation som rör din beställning.

Informationsfelaktigheter
Vi reserverar oss för tryckfel samt felaktigheter i våra informationstexter och produktspecifikationer. Vid missnöje på grund av felaktigheter har kunden alltid ångerrätt.

Tvist
Vid tvist följer vi normalt ARNs (Allmänna Reklamationsnämndens) rekommendationer. Större tvister kan komma att avgöras i domstol.
eBåtar Group AB
559001-7322
Stockmossvägen 9A
14637 Tullinge
info@ebatar.se
070-3251454